top of page

Ajna Light


Kom in i djup meditation med hjälp av Ajna Light

  • 45 min
  • 490 svenska kronor
  • Tillfället

Beskrivning av tjänsten

Ajna Light är ett meditationsverktyg som använder blinkande vitt ljus i olika frekvenser för att ställa om hjärnans medvetandetillstånd. Du ligger med ögonen slutna medan Ajna Light blinkar ovanför ögonlocken. Redan efter 5 minuter under Ajna Light är det lätt att komma in i ett djupt lugn och en känsla av större möjlighet till introspektion. Det är vanligt att uppleva kraftigt färgglada kalejdoskopmönster bakom ögonlocken som oftast brukar kännas som en väldigt fascinerande och upplyftande upplevelse. https://ajnalight.com/


Kontaktuppgifter

  • TILLFÄLLET 149, Föllinge, Sweden


bottom of page